Giấy xác nhận đủ điều kiện KDDV PCCC (Giấy phép con)

IV. GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ PCCC (Giấy phép con)

1.Đối tượng

  • Tư vấn thiết kế ;
  • Tư vấn thẩm định;
  • Tư vấn giám sát;
  • Tư vấn kiểm định, kiểm tra kỹ thuật;
  • Lắp đặt thi công những hệ thống PCCC;
  • Tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC;
  • Sản xuất cũng như lắp ráp những thiết bị phương tiện PCCC;
  • Huấn luyện,đào tạo nghiệp vụ PCCC;
  • Kinh doanh thiết bị, phương tiện, vật tư PCCC.

2.Nội dung

▪️  Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

▪️ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

▪️ Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy và văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

▪️ Bảng thống kê các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người.

▪️ Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

▪️ Danh sách những nhân viên đã qua huấn luyện về PCCC.

▪️ Phương án chữa cháy.

 

3.Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ về pccc