Khoá học đào tạo tại trường Đại học phòng cháy chữa cháy, tổ chức toàn quốc có 3 địa điểm học chính tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.Hồ Chí Minh. Dành cho giám đốc, người đại diện theo pháp luật tất cả các doanh nghiệp muốn kinh doanh trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và nhân viên muốn hành nghề trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm định.

KHOÁ HỌC CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ PCCC

1.ĐỐI TƯỢNG

Người đứng đầu doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP (Điều 41. Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy) phải có văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pccc và khi xin giấy phép Doanh nghiệp, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:

  • Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát: có ít nhất 02 cá nhân có Chứng chỉ hành nghề, trong đó có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát về phòng cháy và chữa cháy.
  • Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật: phải có ít nhất 02 cá nhân có chứng chỉ hành nghề
  • Đối với cơ sở kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống pccc: phải có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công được cấp Chứng chỉ hành nghề

2.NỘI DUNG

Theo quy định mới nhất hiện nay là Nghị định 136/2020 và Thông tư 149/2020, điều kiện để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC bao gồm:

  • Là đối tượng có nhu cầu đăng ký chứng chỉ để xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh PCCC.
  • Học viên tham gia khóa học bồi dưỡng kiến thức và thi sát hạch đạt.
  • Cần chuẩn bị các giấy tờ tùy thân như CMND/ CCCD, ảnh thẻ, văn bằng (nếu có)…

 

KHOÁ HỌC CHO NHÂN VIÊN

Khoá học bồi dưỡng cho các cá nhân có nhu cầu hành nghề trong lĩnh vực pccc.

– Đối với khoá học tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát

– Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật

– Đối với cơ sở kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống pccc

.