Chứng chỉ hành nghề tư vấn về pccc

III. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ PCCC

1.Đối tượng

Các loại chứng chỉ phòng cháy và chữa cháy theo nghị định 136/2020 bao gồm:

  • Chứng chỉ tư vấn thẩm định phòng cháy chữa cháy
  • Chứng chỉ tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy
  • Chứng chỉ tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy
  • Chứng chỉ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
  • Chứng chỉ  chỉ huy trưởng thi công phòng cháy chữa cháy.

2.Nội dung

Các điều kiện để được cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy: Cá nhân để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC sẽ phải trải qua lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

3.Mẫu chững chỉ

Chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy