Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện pccc

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PCCC

1.Đối tượng

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phương tiện phòng cháy chữa cháy sản xuất mới trong nước hoặc nhập khẩu đều phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công An (Sau đây gọi là kiểm định phương tiện PCCC).

Cá nhân, tổ chức có phương tiện phòng cháy và chữa cháy nằm trong danh mục quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

2.Nội dung

Nội dung kiểm định bao gồm:
  • Kiểm định chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
  • Kiểm định thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng phương tiện.
Phương thức kiểm định gồm:
  • Kiểm tra số lượng, nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện;
  • Kiểm tra chủng loại, mẫu mã phương tiện;
  • Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm, đánh giá chất lượng mẫu phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
  • Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

3.Mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

 

LƯU Ý: 

Trung tâm tư vấn, hỗ trợ từ A-Z tất cả các dịch vụ liên quan đến pccc, mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline:

  • Tư vấn, tập huấn các khoá học tại cơ sở, địa phương, doanh nghiệp…
  • Tư vấn làm giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy (giấy phép con)
  • Tư vấn miễn phí mọi nội dung liên quan đến phòng cháy chữa cháy